Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder: 

  • Administrativ leder for SFF-CEMIR (Centre of Molecular Inflammation Research)
  • Ansvarlig for Inneslutningsnivå 3 lab på Kunnskapssenteret

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aakvik, Trine; Lale, Rahmi; Liles, Mark R.; Valla, Svein. (2011) Metagenomic Libraries for Functional Screening. Handbook of Molecular Microbial Ecology I - Metagenomics and Complementary Approaches.

Rapport/avhandling

  • Aakvik, Trine. (2011) New broad-host-range biological tools for metagenomics and screening of marine DNA-libraries. 2011. ISBN 978-82-471-2604-2.