Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i HighEFF* med fokus på energieffektivitet og klimagassutslipp i manganproduksjonen i Norge. Sivilingeniørgrad innen Industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering innen materialkjemi og energiteknologi oppnådd våren 2017.

*HighEFF er et åtteårig forskningssenter og samarbeidsprosjekt som inkluderer flere ledende universiteter, forskningsinstitutter og industrier. Målet for HighEFF er å øke energieffektiviteten i industrien, i tillegg til å redusere klimagassutslipp. 

 

Publikasjoner:

  • Reduction of MnO and SiO2 from Comilog and Assmang Based Charges, Master's thesis, 2017