Tove Rønsberg Røe

Rådgiver

SU fakultetsadministrasjon
73591593 73590319
Paviljong C, 143, Dragvoll, Loholt Allé 85

Bakgrunn og aktiviteter