Bakgrunn og aktiviteter

Leder instituttets administrative ressurser.

Hovedoppgaver

  • Leder for instituttets administrasjon
  • Nestleder og stedfortreder for instituttleder
  • Medlem av og sekretær for instituttets ledergruppe
  • Medlem av og sekretær for Utvidet ledergruppe
  • Operasjonalisering av instituttets mål og strategier
  • Virksomhetsstyring gjennom økonomiforvaltning og organisasjonsutvikling
  • Lederstøtte for instituttleder og faggruppeledere

Utdanning

Cand.polit. fra UiO med hovedfag i statsvitenskap - Internasjonal politikk