Tove Krokstad

Studieveileder /Program koordinator MTM Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
73593405
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 1244

Bakgrunn og aktiviteter