Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg har en delt stilling som overlege i BUP-klinikk, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU

Temagruppe

 • Psykiatri og utviklingsforstyrrelser (leder)

Bakgrunn

 • Cand. med. fra NTNU, Master of Public Health (spesialisering i forebyggende helsearbeid for mor og barn) fra University og Hawaii, dr.med. fra Universitet i Oslo
 • Doktorgrad: Validity and Use of the Child Behavior Checklist in Norwegian Children & Adolescents (2000)
 • Tidligere mangeårig yrkeserfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid i Oslo, Drammen og Trondheim. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 2001

Faglige interesser

 • Forløp og behandling av ADHD og komorbide tilstander

 • Bipolar lidelse

 • Klinisk epidemiologi

Pågående prosjekter

 • Ung og ADHD (prosjektleder). Randomisert, kontrollert studie av kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD i alderen 14-18 år

 • Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (medlem av prosjektgruppe). 9-årig oppfølgingsstudie av ungdom som fikk et tilbud i BUP-klinikk i perioden 2009-2011 (prosjektleder Jorun Schei)

Undervisning

 • Underviser i barne- og ungdomspsykiatriske emner for legestudenter og masterstudenter ved NTNU

 • Underviser leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri lokalt og nasjonalt

Verv

 • Medlem av Utvidet lederteam ved RKBU

 • Medlem av PhD-opptaksrådet ved Institutt for psykisk helse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Nøvik, Torunn Stene. (2011) ADHD hos piger. ADHD - Livslange perspektiver og særlige behov.

Rapport/avhandling

 • Nøvik, Torunn Stene. (1999) Validity and use of the Child Behavior Checklist in Norwegian Children and Adolescents.An epidemiological and clinical study. 1999.

Andre

 • Haugan, Anne-Lise; Sund, Anne Mari; Thomsen, Per Hove; Lydersen, Stian; Nøvik, Torunn Stene. (2019) The Weiss Functional Impairment Rating Scale-Psychometric properties in a Norwegian clinical sample of adolescents with ADHD. The 7th World Congress of ADHD . World Federation of ADHD; Lisboa. 2019-04-25 - 2019-04-28.
 • Nøvik, Torunn Stene. (2016) Cognitive Behavior Group Therapy in Adolescents With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02937142.
 • Nøvik, Torunn Stene; Ranøyen, Ingunn; Gårdvik, Kari Skulstad; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø. (2016) Risk factors for bipolar disorder in young adulthood: a three-year follow-up study of a clinical sample. Nordic Child and Adolescent Research Meeting (NordCAP) . Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institute; Stockholm. 2016-09-15 - 2016-09-16.
 • Schei, Jorun; Jozefiak, Thomas; Nøvik, Torunn Stene. (2012) Adolescents diagnosed with neuropsychiatric disorders: Quality of Life and psychosocial functioning in a multi-informant perspective. Internasjonal konferanse i barne og ungdomspsykiatri . IACAPAP; Paris. 2012-07-21 - 2012-07-25.