Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN). Jobber med prosjektet TRIP-Tann som ser på vitamin D nivå hos mor under svangerskapet og munn/tannhelse hos barnet ved 7-9-årsalder. TRIP-Tann er en delstudie av Training in Pregnancy (TRIP) studien ved ISM.