Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) og Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Jobber med prosjektet TRIP-tann som ser på vitamin D nivå hos mor under svangerskapet og munn/tannhelse hos barnet ved 7-9-årsalder. TRIP-tann er en delstudie av Training in Pregnancy (TRIP) studien ved ISM. I tillegg har jeg også en 20% stilling som prosjektassistent på EU-prosjektet selfBACK ved ISM.