Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet cand.philol. med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap. I tillegg har jeg studert nordisk, norsk som andrespråk, fransk, spansk, engelsk og polsk. Jeg har mange års erfaring med undervisning av voksne innvandrere og flyktninger.

Jeg underviser på NTNUs norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.

Faglige interesser

  • Vokabularlæring og -undervisning
  • Arbeidsminne og språklæring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Aagaard, Tormod. (2015) Gir nettbrett bedre leseopplæring? http://www.nrk.no/ytring/gir-nettbrett-bedre-leseopplaering_-1.12297825. www.nrk.no/ytring.

Andre

  • Aagaard, Tormod. (2015) Effektiv ordlæring. Foredrag på fagdag for minoritetsspråklige lærlinger og deres veiledere . Opplæringskontoret i Trondheim kommune; Trondheim. 2015-12-02 - 2015-12-02.