Torleif Anstensrud

Stipendiat Institutt for teknisk kybernetikk
73590252
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D132

Bakgrunn og aktiviteter