Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aaboen, Lise; Djupdal, Kari; Haneberg, Dag Håkon; Øien, Vetle Slagsvold; Aadland, Torgeir; Sørheim, Roger. (2021) The importance of time in a university student venture incubator. Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration.
  • Sørheim, Roger; Aadland, Torgeir; Haneberg, Dag Håkon. (2021) Venture creation programs: what kinds of ventures do students create?. Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice.
  • Aadland, Torgeir. (2019) Entrepreneurship education and its impacts. How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis.
  • Aadland, Torgeir; Aaboen, Lise. (2018) Systematising higher education: a typology of entrepreneurship education. Entrepreneurship, Innovation and Education Frontiers in European Entrepreneurship Research.
  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik. (2017) Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.

Rapport/avhandling

  • Aadland, Torgeir. (2019) Assessment of Entrepreneurship Education: Design, Learning and Objectives. 2019. ISBN 9788232642168.
  • Kaloudis, Aris; Aspelund, Arild; Koch, Per M.; Lauvås, Thomas Andre; Mathisen, Marius Tuft; Strand, Øivind; Sørheim, Roger; Aadland, Torgeir. (2019) How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis. 2019. ISBN 978-82-691902-0-5.