Bakgrunn og aktiviteter

Professor i medisinsk teknologi med fagområde medisinsk fysikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lindmo, Tore. (2005) Utviklingen av fagområdet medisinsk teknologi. Det medisinske fakultet. Forskning og utdanning gjennom 30 år.