Bakgrunn og aktiviteter

Tore Haavaldsen er professor i bygningsteknikk ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Tore Haavaldsen hadde bred forskererfaring fra Norsk Treteknisk Institutt, Norges byggforskningsinstitutt og Mur-Sentret da han ble professor ved Institutt for husbyggingsteknikk ved NTH i 1987. Han har hatt ansvar for undervisning og forskning på MSc og PhD nivå knyttet til i fagene Murkonstruksjoner, Husbyggingsteknikk, Bygningsprosjektering og Prosjektering, og Bygningsteknikk. Fagene dekker teknisk bygningsutforming, anvendt materiallære, detaljutforming, kravspesifikasjoner, testing og evaluering, vedlikehold og nedbrytning, energiforbruk og energisparing, byggeprosess og produksjonsplanlegging. Han har skrevet en rekke publikasjoner om byggeteknikk som inkluderer kompendier, rapporter og artikler. Hans forskningsinteresser har den senere tid fokusert på vurdering av levedyktighet (bærekraft) av prosjekter i samfunnsmessig kontekst og prosesser for fremme av energisparetiltak i ny og eksisterende bebyggelse. Han har utstrakt erfaring fra gjennomføring og ledelse av internasjonale samarbeidsprosjekter som har resultert i etablering av flere masterprogrammer ved utenlandske universiteter. Han har også utført  oppdrag for UNDP/UNHABITAT i en rekke land. Han har vært formann for NTHs Internasjonal komite og formann for NORAD-programmene ved NTH i mange år og sitter for tiden i styret for Concept-programmet http://www.ntnu.edu/concept. Han ble tildelt NTNUs internasjonaliseringspris i 2010. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lohne, Jardar; Haavaldsen, Tore; Lædre, Ola. (2016) The Virtue of Sustainability. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016, Volume III. Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies..