Tore Haavaldsen

Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594638 90762241
Lerkendalsbygget * 2-124

Bakgrunn og aktiviteter

Tore Haavaldsen er professor i bygningsteknikk ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Tore Haavaldsen hadde bred forskererfaring fra Norsk Treteknisk Institutt, Norges byggforskningsinstitutt og Mur-Sentret da han ble professor ved Institutt for husbyggingsteknikk ved NTH i 1987. Han har hatt ansvar for undervisning og forskning på MSc og PhD nivå knyttet til i fagene Murkonstruksjoner, Husbyggingsteknikk, Bygningsprosjektering og Prosjektering, og Bygningsteknikk. Fagene dekker teknisk bygningsutforming, anvendt materiallære, detaljutforming, kravspesifikasjoner, testing og evaluering, vedlikehold og nedbrytning, energiforbruk og energisparing, byggeprosess og produksjonsplanlegging. Han har skrevet en rekke publikasjoner om byggeteknikk som inkluderer kompendier, rapporter og artikler. Hans forskningsinteresser har den senere tid fokusert på vurdering av levedyktighet (bærekraft) av prosjekter i samfunnsmessig kontekst og prosesser for fremme av energisparetiltak i ny og eksisterende bebyggelse. Han har utstrakt erfaring fra gjennomføring og ledelse av internasjonale samarbeidsprosjekter som har resultert i etablering av flere masterprogrammer ved utenlandske universiteter. Han har også utført  oppdrag for UNDP/UNHABITAT i en rekke land. Han har vært formann for NTHs Internasjonal komite og formann for NORAD-programmene ved NTH i mange år og sitter for tiden i styret for Concept-programmet http://www.ntnu.edu/concept. Han ble tildelt NTNUs internasjonaliseringspris i 2010. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Klakegg, Ole Jonny; Haavaldsen, Tore. (2010) Governance of major public investment projects: in pursuit of relevance and sustainability. International Journal of Managing Projects in Business. vol. 4 (1).
  • Klakegg, Ole Jonny; Haavaldsen, Tore. (2009) Complex Projects: Evaluation Criteria for Front-end Governance. Projects&Profits. vol. IX (2).
  • Samset, Knut Fredrik; Haavaldsen, Tore. (1999) Uncertainty in Development Projects. Revue canadienne d'études du développement / Canadian Journal of Development Studies. vol. XX (No 2).
  • Haavaldsen, Tore. (1999) Some preconditions for improved quality of construction in Uganda. CIB Proceedings. vol. 244.