Torbjørn Karl Svendsen

Direktør NTNU Digital, Professor

Institutt for elektroniske systemer
73591481 93080477
Elektro C, C335, Gløshaugen, O. S. Bragstads plass 2

Bakgrunn og aktiviteter

Torbjørn Svendsen (1955) er professor ved Institutt for elektroniske systemer.

Han er utdannet både sivilingeniør og doktor ingeniør ved NTNU.

Professor Svendsen er direktør for NTNU Digital, som er NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi. 

Se hans engelske side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner