Bakgrunn og aktiviteter

Interesser

  • Additiv tilvirkning (3D-printing)
  • Prosessforbedring og effektivisering
  • Optimalisering

Aktivitet

Bakgrunn

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner