Bakgrunn og aktiviteter

Tor Anders Bye (født 1990) er utdannet sosiolog ved NTNU og er for øyebikket stipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Han har en rekke forskningsinteresser, men forsker for øyeblikket på digitale medieplattformers rolle i politikk og samfunnsliv. Hans Ph.d.-prosjekt følger utvalgte politiske organisasjoner og deres virksomhet sett i lys av deres aktivitet på sosiale medier.

Forskningsinteresser

Offentlighet, sivilsamfunn, digitalt medborgerskap, borgermyndiggjøring, sosiale medier, STS, digital etnografi, fellesskap, festivaler, musikksosiologi, klinisk sosiologi, mixed methods.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Rapport/avhandling