Bakgrunn og aktiviteter

Beskrivelse

PhD kandidat innenfor kvantekjemi med veileder Henrik Koch. Prosjektet involverer å utlede ligninger og kode for Cavity QED i Coupled-Cluster (QED-CC).