Bakgrunn og aktiviteter

Beskrivelse

PhD kandidat innenfor kvantekjemi med veileder Henrik Koch. Prosjektet involverer å utlede ligninger og kode for Cavity QED i Coupled-Cluster (QED-CC).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner