Bakgrunn og aktiviteter

Beskrivelse

PhD kandidat innenfor kvantekjemi med veileder Henrik Koch. Prosjektet involverer å utlede ligninger og kode for Cavity QED i Coupled-Cluster (QED-CC).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

  • Haugland, Tor S.; Koch, Henrik. (2019) Modeling Chemistry in QED Cavities using Coupled Cluster. 2019.