Bakgrunn og aktiviteter

Jobb

For tida forskar på prosjektet LIA (Language Infrastructure made Accessible), der eg arbeider med translitterering av eldre talemålsopptak. Også redaktør på prosjektet NAOB (Det Norske Akdemis Store Ordbok)

Faglege interesser

Leksikografi

Dialektologi

Slang

Banning/skjellsord

Blogg:

https://ordoguttrykk.wordpress.com/about/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Jenstad, Tor Erik. (2019) Norsk banneordbok - ei omfattande samling med eit noko vidt banneomgrep. Melding av Ruth Fjeld: Norsk banneordbok. LexicoNordica.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Frå Bloksberg til Blåmyra - leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ. LexicoNordica. vol. 24.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Musikk er penaste spelet. Sagt på folkemunne om musikk og musikkinstrument. Jul på Nordmøre.
 • Jenstad, Tor Erik. (2013) Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.
 • Jenstad, Tor Erik; Nilstun, Carina Priska B. (2009) Tone Tryti: Norsk slangordbok. LexicoNordica.
 • Jenstad, Tor Erik. (2008) Norsk ordbok - Noregs største vitskaplege ordboksverk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok.

Bøker

 • Jenstad, Tor Erik. (2018) Fysekjerringer og glupstuter. Norges morsomste dialektuttrykk. 2018. ISBN 978-82-489-2231-5.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola. (2017) Fosenmåla. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 978 8283050547.
 • Jenstad, Tor Erik. (2017) Snedig å koinn trønderslæng. Embla Forlag. 2017. ISBN 978-82-8382-002-7.
 • Jenstad, Tor Erik. (2015) Såson e trøndern. 2015. ISBN 9788292577882.
 • Jenstad, Tor Erik. (2012) Din hånstaur! Saftige trønderske skjellsord. 2012. ISBN 978-82-92577-68-4.
 • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. (2011) Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251926874. Skrifter (1).
 • Jenstad, Tor Erik. (2010) Snedig å koinn trøndersk. 2010. ISBN 9788292577523.
 • Jenstad, Tor Erik. (2008) Vaddesålekt, din jehuk. 2008. ISBN 978-82-92577-35-6.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Ka sa du?. 2007. ISBN 978-82-92577-26-4.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Sunndalsord. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 82-519-2150-3.
 • Jenstad, Tor Erik. (2003) Norge rundt med ord. 2003. ISBN 82-91871-15-9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik; Vik, Gudrun Dahler. (2002) Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget. 2002. ISBN 82-521-6150-2.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. (2001) Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1. Norsk Ordbok (4).
 • Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik. (2001) Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, bolken guff-gwh. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1.