Tor Erik Jenstad

Forsker Institutt for språk og litteratur
73596402 47942951
Dragvoll, Loholt allé 91, Bygg 3 * 3415

Bakgrunn og aktiviteter

Jobb

For tida forskar på prosjektet LIA (Language Infrastructure made Accessible), der eg arbeider med translitterering av eldre talemålsopptak. Også redaktør på prosjektet NAOB (Det Norske Akdemis Store Ordbok)

Faglege interesser

Leksikografi

Dialektologi

Slang

Banning/skjellsord

Blogg:

https://ordoguttrykk.wordpress.com/about/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola. (2017) Fosenmåla. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 978 8283050547.
 • Jenstad, Tor Erik. (2015) Såson e trøndern. 2015. ISBN 9788292577882.
 • Jenstad, Tor Erik. (2012) Din hånstaur! Saftige trønderske skjellsord. 2012. ISBN 978-82-92577-68-4.
 • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. (2011) Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251926874. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (1).
 • Jenstad, Tor Erik. (2010) Snedig å koinn trøndersk. 2010. ISBN 9788292577523.
 • Jenstad, Tor Erik. (2008) Vaddesålekt, din jehuk. 2008. ISBN 978-82-92577-35-6.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Ka sa du?. 2007. ISBN 978-82-92577-26-4.
 • Jenstad, Tor Erik. (2007) Sunndalsord. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 82-519-2150-3.
 • Jenstad, Tor Erik. (2003) Norge rundt med ord. 2003. ISBN 82-91871-15-9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik; Vik, Gudrun Dahler. (2002) Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget. 2002. ISBN 82-521-6150-2.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. (2001) Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1. Norsk Ordbok (4).
 • Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik. (2001) Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, bolken guff-gwh. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5797-1.

Del av bok/rapport

 • Jenstad, Tor Erik. (2016) Ordforrådet. Mønster. Norsk språkhistorie I.
 • Jenstad, Tor Erik. (2015) Ordforrådet i endring. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk..
 • Jenstad, Tor Erik. (2014) I og ei. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Jenstad, Tor Erik. (2013) su - sujett, sø - søkkdyr, taka, telg - temsut, tona - topottemål, tverr - tverrås. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Jenstad, Tor Erik. (2012) Nemningsbruk - med vekt på Rørostradisjonen. Bergrosa. Festskrift til Sven Nyhus 80år.