Bakgrunn og aktiviteter

Oppgaver og ansvarsområder:

  • Ledelse og drift av administrativ virksomhet
  • Personalledelse for ansatte i administrasjonen og teknisk ansatte
  • Lederstøtte til instituttleder

Utdanning og erfaring:

  • Master fra NHH
  • Organisasjonspsykolgi BI
  • Personalsjef Statens vegvesen
  • Kontorsjef NAV
  • Rådmann Norddal kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.