72575446 97129702
Harald Hardrådes gate 5, Nevrosenteret * 1.etg.

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Elsås, Tor. (1997) Neuropeptides and nitric oxide synthase in ocular autonomic and sensory nerves. 1997. ISBN 82-519-1364-0.