Prosjektbilder

 • Ansatte fra Statsarkivet i Trondheim samler inn minnemateriale på Torvet i Trondheim, 5. august 2011. Foto: Erik Hachvaag Andersen

   

   

   

 • Montering av utstillingen i 22.julisenteret. Foto: Ingeborg Hjorth

 • Elevgruppe vises rundt i utstillingen av minnestedsforslag i Tordenskioldparken, Trondheim oktober 2014. Foto: Ingeborg Hjorth

   

   

   

 • Memory Wound © Jonas Dahlberg Studio, courtesy of KORO / Public Art Norway

   

   

   

 • Inngang til utstilling av konkurranseutkastene til nasjonale minnesteder, Rådhusgalleiret Oslo, februar 2014. Foto: Ingeborg Hjorth

   

   

   

 • Modell av Jonas Dahlbergs vinnerutkast til nasjonale minnesteder, utstilt i Rådhusgalleriet februar 2014. Foto: Ingeborg Hjorth

   

   

   

 • 22. juli-senteret i Høyblokka, Regjeringskvartalet, juli 2015. Foto: Ingeborg Hjorth

 • Professor James E. Young fotograferer spontant minnested på Thorbjørnkaia/Utøyakaia mai 2014. Foto: Ingeborg Hjorth

   

   

   

 • Minnesmerke over 22. juli 2011 i Hadsel kommune. Nico Widerberg. Foto: Marianne Magnussen

   

   

   

Om prosjektet

Prosjektet July 22 and the Negotiation of Memory forsker på terrortragediens kulturelle etterliv i det norske samfunnet. Spesielt ser vi på måten tragedien gjennom tidsspesifikke og permanente markeringer blir presentert og fortolket i våre offentlige rom.

En sentral tematikk er overgangen fra den første tiden med ulike former for offentlig bearbeiding (etablering av spontane minnesteder og organisering av uoffisielle markeringer) til mer offisielle og permanente markeringer i form av monumenter/minnesmerker/minnesteder. Forholdet mellom disse ulike "stages of memory" er sentralt for prosjektet. 

Prosjektet eies av Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier, NTNU, og finansieres av NTNU og Stiftelsen Falstadsenteret.


siste nytt

SISTE NYTT:

Ny vitenskapelig artikkel

Ny vitenskapelig artikkel

En ny vitenskapelig artikkel om den nasjonale minnestedsprosessen 2011-2017 er publisert av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, i et spesialnummer om kulturledelse. Redaktørene skriver: "Ingeborg Hjorth investigates the national memorial process in the aftermath of the twin terror attacks in Norway on 22 July. Interestingly, she finds underlying confusion and vagueness in Norwegian memory politics. That observation could also be interpretad as a lack of leadership, could it not?". Artikkelen er tilgjengelig via plattformen Idunn.