Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til utdanningsplan, studiemiljø, trivsel, motivasjon, sykdom, permisjon, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet. Jeg har kontor i 2. etg. i A-bygget (A227), men det beste er om du sender meg en epost med en kort forklaring, slik at jeg kan sette opp en avtale for deg.

Utdanning

  • Master i karriereveiledning, Høgskolen i Lillehammer 2015-dd
  • Videreutdanning i karriereveiledning, SELL/Høgskolen i Lillehammer 2007
  • Cand.polit. i samfunnsgeografi, NTNU 1999
  • Cand.mag. (geografi, pedagogikk, sosiologi), Universitetet i Trondheim 1994             

Arbeidserfaring:

  • Seniorrådgiver, NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 01.01.17-
  • Seniorrådgiver, Høgskolen i Gjøvik/NTNU i Gjøvik, Studie- og forskningsseksjonen H12-31.12.16
  • Administrasjonsmedarbeider, Vitensenteret Innlandet V14-H15
  • Rådgiver, Høgskolen i Gjøvik, Studie- og forskningsseksjonen V04-H12
  • Førstekonsulent, Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for helsefag H00-H03

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Gautestad, Svein; Granheim, Pål; Thingnes, Elin Rødahl; Trønnes, Tonje Strøm. (2007) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i radiografi. 2007.