Bakgrunn og aktiviteter

PhD i MR Cancer-gruppen ved ISB, NTNU. Forsker på metabolske forskjeller i brystkreftvev ved hjelp av MR spektroskopi.

Utdanning

2009 – 2011:   Mastergrad i bioteknologi (NTNU)

Masteroppgave: “Development of Expression Systems and Cultivation Conditions for Production of Heterologous Proteins in Pseudomonas” (Samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi, Avdeling for bioteknologi)

2006 – 2009:   Bioingeniørutdanningen (HiST)

Bacheloroppgave: ”Gastrins effekt på proteinnivået av MP1 i AGS2-celler” (Samarbeid med Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU)

2005 – 2006:   1. år av bachelorgrad i biomatematikk (NTNU)

 

Forskning

Brysttumorer er heterogene, noe som gjør at patologien varierer fra pasient til pasient. Selv ved samme diagnose og behandlingsmåte kan derfor forskjellen i respons hos pasientene være stor. Ved å studere metabolismen i vevsprøver fra brystkreftpasienter ønsker vi å identifisere biomarkører som kan være med på å forbedre diagnostikk, tilpasse behandlingsform og forutsi prognosen til hver enkelt pasient. For å finne det metabolske fingeravtrykket i vevsprøvene benyttes high-resolution magic angle spinning MR spektroskopi (HR-MAS MRS).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling