Bakgrunn og aktiviteter

- Skanning-ansvarlig

  • Utarbeiding og oppfølging av rutiner
  • Planlegging og koordinering av skanning i hovedperioden (sammen med inspektør Are Nyeng)
  • Kontakt mot fakultet for behov og innvilgelse av fullskanning
  • Opplæring av skanne-inspektører

- NOKUT

- Kvalifiserende prøve til lærerutdanning ILU-mattematikk

- Særskilt eksamen (fengsel)

- Generelt eksamensarbeid og saksbehandling