Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rehn, Tommy Aune. (2010) Causes of altered skeletal muscle function in the post-infarction heart failure condition. Unipub forlag. 2010. ISBN 978-82-8264-113-5.