Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Johansson, Jimmy; Navarra, Carlo; Neset, Tina-Simone; Glaas, Erik; Opach, Tomasz; Linnér, Björn-Ola. (2014) VisAdapt — Increasing nordic houseowners' adaptive capacity to climate change. IEEE conference proceedings. 2014. ISBN 978-1-4799-6227-3.
  • Opach, Tomasz; Johansson, Jimmy; Rød, Jan Ketil. (2013) Using Sparklines to Reveal Trends in Parallel Coordinates. IEEE conference proceedings. 2013. ISBN 978-1-4799-6227-3.

Del av bok/rapport