Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Johnstad, Tom. (2017) Cooperative development in Norway: Contextual influence on a successful movement. Cooperativism Around the World - Opportunities and Challenges.
  • Kovalevskaya, Daria; Korsen, Eirik Bådsvik Hamre; Johnstad, Tom. (2017) Business models in industrialized building of wood houses in Norway. Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17.
  • Johnstad, Tom. (2016) Treindustrien - innovasjon, industrialisering og bærekraft. Innovasjon i fragmenterte næringer.
  • Johnstad, Tom. (2012) Raufoss - Creation of Collaborative Advantage. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies.
  • Johnstad, Tom. (2012) Regionale innovasjon - noen erfaringer og perspektiver. Det regionale Norge 1950 til 2050.
  • Johnstad, Tom. (2011) Innovasjonsforskningen – ulike perspektiver og mulig integrasjon. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon.
  • Johnstad, Tom. (2009) Innovasjon og samhandling - perspektiver på teorier. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.

Rapport/avhandling

  • Halvorsen, Knut; Johnstad, Tom; Kann, Frode; Onsager, Knut. (1994) Et konkurransedyktig Vestfold. NIBR-rapport 1994:6. 1994.
  • Johnstad, Tom; Lorentzen, Torbjørn; Rynning, Marjo-Riitta. (1990) Kunnskapsformidlere i Norge. 1990. ISBN 8272960966.