Bakgrunn og aktiviteter

Prosjekt 

Fedme,depresjon,og atrieflimmer

Utdanning

Master i International Community Health, Universitetet i Oslo

Medisinsk grad, Harbin Medical University 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner