Thor Bernt Melø

Professor Institutt for fysikk
73598373
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E4-111

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Undervisning: FY2302 Biofysikk I, TFY4505 Biofysikk, fordypningsemne.
  • Laboratorieundervisning: FY1001 Mekanisk fysikk, FY1002 Bølgefysikk, FY1003 Elektrisitet og magnetisme, FY1005 Termisk fysikk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner