Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Controller for enhetene Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for internasjonal forretningsdrift

Brukerkoordinator BEVISST for Fakultet for økonomi (ØK).

 

Verv

Vara verneombud for fakultetsadministrasjonen ved ØK.

Styrerepresentant for teknisk/administrative ansatte i fakultesstyret ØK

 

Kontor

I tillegg til kontor i Klæbuveien har jeg kontor på IØT, Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 1242