Bakgrunn og aktiviteter

Bestillerenheten.

Bestillinger / inngående faktura

Kontaktperson for  IKOM

Utfakturering av tjenester ved kjernefasilitetene.

LENKER:

Her holder jeg til

Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet

Bestille varer og tjenester