Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Andersen, Nina Haugland; Espenes, Thomas Christian; Bredesen, Tove; Wallin, Patric; Reams, Jonathan. (2017) Refleksjon som studentaktiv læringsform. Læring om læring. vol. 1 (1).

Bøker

  • Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Marie Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven. (2017) Eksperter i team 2018, Håndbok for landsbyledere og læringsassistenter. 2017. ISBN 978-82-7984-208-8.
  • Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Marie Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven. (2017) Experts in Teamwork 2018, Handbook for village supervisors and Learning assistants. 2017. ISBN 978-82-7984-209-5.

Del av bok/rapport

  • Espenes, Thomas Christian; Giæver, Fay. (2017) Facilitating a Meaningful Work Situation — A Double-Edged Sword?. The Positive Side of Occupational Health Psychology.
  • Giæver, Fay; Espenes, Thomas Christian. (2015) Tilrettelegging for en meningsfylt arbeidssituasjon - et tveegget sverd?. Arbeidshelsepsykologi på norsk.