Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Giæver, Fay; Espenes, Thomas Christian. (2015) Tilrettelegging for en meningsfylt arbeidssituasjon - et tveegget sverd?. Arbeidshelsepsykologi på norsk.