73596058
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E1-143

Bakgrunn og aktiviteter

My reseach interest are within the field of evolutionary biology. In specific, I investigate how natural selection may result in evolutonary changes in wild populations of long-lived organisms.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Kvalnes, Thomas. (2016) Ringmerking av fugl.
  • Kvalnes, Thomas; Engen, Steinar; Sæther, Bernt-Erik; Jensen, Henrik. (2012) Package 'lmf': Functions for estimation and inference of selection in age-structured populations. The Comprehensive R Archive Network. 2012.