Bakgrunn og aktiviteter

My reseach interest are within the field of evolutionary biology and ecology. In specific, I investigate natural selection and adaptive evolution in contemporary wild populations of long-lived organisms.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kvalnes, Thomas. (2016) Evolution by natural selection in age-structured populations in fluctuating environments. 2016. ISBN 978-82-326-1398-4.

Andre

  • Kvalnes, Thomas; Engen, Steinar; Sæther, Bernt-Erik; Jensen, Henrik. (2012) Package 'lmf': Functions for estimation and inference of selection in age-structured populations. The Comprehensive R Archive Network. 2012.