Bakgrunn og aktiviteter

My reseach interest are within the field of evolutionary biology and ecology. In specific, I investigate natural selection and adaptive evolution in contemporary wild populations of long-lived organisms.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner