Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Viuff, Thomas; Xiang, Xu; Leira, Bernt Johan; Øiseth, Ole. (2018) Code-to-Code Verification of End-Anchored Floating Bridge Global Analysis. ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 11A: Honoring Symposium for Professor Carlos Guedes Soares on Marine Technology and Ocean Engineering.
  • Xiang, Xu; Viuff, Thomas; Leira, Bernt Johan; Øiseth, Ole. (2018) Impact of Hydrodynamic Interaction Between Pontoons on Global Responses of a Long Floating Bridge Under Wind Waves. ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering.
  • Viuff, Thomas; Leira, Bernt Johan; Øiseth, Ole; Xiang, Xu. (2016) Dynamic Response of a Floating Bridge Structure. 19th Congress of IABSE, Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment.
  • Viuff, Thomas; Leira, Bernt Johan; Øiseth, Ole; Xu, Xiang. (2016) Methods for Preliminary Analysis of Floating Bridge Structures. Proceedings of the 13th International Symposium on PRActical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS' 2016).