Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er doktorgradsstipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS), og jobber i prosjektet "Everyday life as a service" (2018-2021). Prosjektets formål er å kritisk utforske potensialet av det som kalles "performance economy" for å utvikle bærekraftige praksiser i hverdagen. I den sammenhengen vil jeg også samarbeide med institutt for arkitektur og teknologi, institutt for design, begge ved NTNU, og ZEN-senteret (Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities). Prosjektet er finansiert av NTNU Bærekraft

Akademisk bakgrunn

Jeg har en mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) fra NTNU. Temaet for masteroppgaven var smarte byer i en europeisk og norsk kontekst, hvor jeg også undersøkte hvordan visjoner knyttet til fremtidens smarte byer fortolkes på kommunalt nivå i Trondheim, og hvilke konsekvenser disse tolkningene kan ha på smart-byutvikling. Fra før, har jeg en bachelorgrad i tysk språk og litteratur fra NTNU med bachelorgrad om den tyske energiomstillingen "Energiewende".

Faglige interesser

  • Byplanlegging
  • Innovasjon
  • Omstillingsprosesser
  • Visjonsarbeid
  • Klima- og miljøpolitikk
  • Fornybare energisystemer
  • Sirkulærøkonomi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

2018

  • Sutcliffe, Thomas Edward. (2018) "The smart city and the engagement of publics". CenSES årskonferanse . CenSES; Oslo. 2018-11-21 - 2018-11-22.
  • Sutcliffe, Thomas Edward; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; M. Bergschöld, Jenny. (2018) The smart city as a sociotechnical imaginary - Translating visions of the future into local networks and interpretations of smartness. 2018.