Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er doktorgradsstipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) tilknyttet prosjektet "Everyday life as a service" (2018-2021). Prosjektets formål har to hovedsider der det første er å kritisk utforske Norges nasjonale, regionale, og lokale omstillingsagendaer for bærekraft og sirkulærøkonomi med spesielt fokus på Trøndelagsregionen. For det andre, handler prosjektet om å utforske ulike typer forbruk relatert til sirkulærøkonomiske prinsipper. I den sammenhengen vil jeg også samarbeide med institutt for design, ved NTNU og ZEN-senteret (Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities). Prosjektet er finansiert av NTNU Bærekraft

Akademisk bakgrunn

Jeg har en mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) fra NTNU. Temaet for masteroppgaven var smarte byer i en europeisk og norsk kontekst, hvor jeg også undersøkte hvordan visjoner knyttet til fremtidens smarte byer fortolkes på kommunalt nivå i Trondheim, og hvilke konsekvenser disse tolkningene kan ha på smart-byutvikling. Fra før, har jeg en bachelorgrad i tysk språk og litteratur fra NTNU med bachelorgrad om den tyske energiomstillingen "Energiewende".

Faglige interesser

  • Sirkulærøkonomi
  • Omstillingsprosesser
  • Visjonsarbeid
  • Vekst og innovasjonsutfordringer
  • Klima- og miljøpolitikk
  • Risikoer og katastrofearbeid 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

2021

2020

2018

  • Sutcliffe, Thomas Edward; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; M. Bergschöld, Jenny. (2018) The smart city as a sociotechnical imaginary - Translating visions of the future into local networks and interpretations of smartness. 2018.