Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Del av bok/rapport

  • Gillooly, Thomas Brendon; Deborah, Hilda; Hardeberg, Jon Yngve. (2019) Path opening for hyperspectral crack detection of cultural heritage paintings. 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems.