Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er PhD student ved May-Britt Tessems ERC prosjekt "ProstOmics" på MR Cancer Centre hos institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU.

Min PhD fokuserer på prostatakreft hvor hovedmålet er å finne biomarkører for aggressive former for prostatkreft. I dag er det mange som får prostatakreft, og mange av insidensene er heldigvis snille og prognosene gode. Dessverre er det mange av de snille krefttypene som behandles som om de var livstruende, noe som påvirker pasienten (og samfunnet) mye mer enn nødvendig. 

På prosjektene jeg deltar i, er vi interesserte i å finne hva som beskriver den aggressive kreftformen og spesielt den tilbakefallende sykdommen, ved å kikke på kreftvevet som et system. Genekspresjonsanalyser, RNAsekvensering, magisk vinkel MR spektroskopi og MALDI massespektrometri imaging er metoder vi bruker for å se på vevet i perspektiv fra gener til traskripter til metabolitter og proteiner/peptider. Forhåpentligvis kan disse analysene fortelle oss noe om viktige komponenter i progresjonen av kreften, men også finne noe som kan spå fremtidlig farlig kreft som må behandles asap. 

 

Før jeg startet min PhD-utdanning jobbet jeg et år som avdelingsingeniør hos Svanhild Schønberg/Caroline Pettersens forskningsgruppe ved IKOM, NTNU. Der var jeg med på cellekulturforskning med omega-3-behandling mot kolorektal kreft, og var med å startet opp et dyreforsøk. Jeg har også erfaring fra masteren min i molekylær medisin på dyreforsøk og proteomikk på kreft i bukspyttkjertelen hos forksningsgruppen for eksperimentell kirurgi, IKOM, ledet av Duan Chen. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018