Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nitter, Therese Bergh. (2017) Luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg - Sammenligning av trihalometaner i to svømmeanlegg som har ulik type klorering og ulik type vann. 2017.