Bakgrunn og aktiviteter

Master i Rettsvitenskap UiO

Mine arbeidsoppgaver:

- Saksbehandling og studieveiledning i det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse