Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde ved NTNU

 • Generell forskningsrådgivning (søknader/oppfølging av forskningsprosjekter / bistand i søknadsfasen)
 • Støtte i gjennomføringsfasen av EU prosjekter og andre eksternfinansierte forskningsprosjekt
 • Mobilisering/internasjonalisering
 • Prosjektledelse av EU prosjekter koordinert av NTNU
 • Lederstøtte
 • CRISTIN Superbruker ved NV fakultet: kvalitetssikring av publikasjoner/ oppfølging av opplasting av publikasjoner / brukerstøtte

Kompetanse

 • Prosjektledelse
 • Lagspiller
 • Konflikthåndtering – Sertifisert Gatemegler ved Rødekors
 • Internasjonalt samarbeid
 • Spesialist innen overflatesammensetning av småplanetter
 • Forskningformidling
 • Styrekompetanse
 • IT/Linux/Mac
 • CRIStin
 • Språk, fysikk og kognitiv utvikling av barn med utviklingshemning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • PhD i Astronomi, 2002 – innen mineralogi av småplanet
 • MSc i Astrofysikk, 1998 – Celestial Mechanics
 • Bachelor I ren matematikk, 1994 -- prosjekt oppgave innen Maxwells likninger
 • Heilpraktiker, 2015

Arbeidserfaring

 • Seniorrådgiver, @NV fakultet/NTNU (2018 -- )
 • Seniorrådgiver @rektorsstab, NTNU i Ålesund (2017)
 • Førsteamanuensis @NTNU og/eller @UFRJ (2008 – 2017)
 • Post-doc @National Observatory, Brazil (2002 – 2004 og 2005 – 2008)
 • Post-doc @Paris Observatory, France (2004 – 2005)
 • Lektor @Brazil, (1994 – 2002)

Spesielle interesser

Musikk / Dans / Teater / Friluft / Frivillig arbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner