Bakgrunn og aktiviteter

Thais Mothe-Diniz er  Dr. i Astronomi, Cand.Scient Astrofysikk.  Hun har 16 års erfaring som forsker/forskningsleder innen Astrofysikk og flere år som universitetslektor/professor + erfaring som rådgiver/koordinator. Lang erfaring med planlegging, etablering og gjennomføring av nasjonale og internasjonale prosjekt, både som prosjektmedarbeider og prosjektleder/koordinator.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner