Bakgrunn og aktiviteter

DENDROKRONOLOGI - DATERING VED HJELP AV ÅRRINGER

Jeg arbeider til daglig med dendrokronologi, et fagområde hvor en studerer årringer hos trær. Ofte kan en hos trær finne et voksemønster som reflekterer den årlige variasjon hos sommertemperaturen. En varm sommer gir mer vekst og bredere årringer enn en sommer som er kjølig. Over tid vil dette gi et voksemønster mellom brede og smale årringer som er unik for akkurat disse årene. Dersom en bygger en lang sammenhengende årringkronologi fra nå tid og bakover med stadig eldre prøver, kan en dermed utføre en datering ved å sammenligne denne årringkronologien med udaterte prøver, f.eks. tømmer i en bygning. Slik kan en på året bestemme når tømmeret er felt.

Ettersom årringenes voksemønster reflerkterer sommertemperaturen, kan en årringkronologi også gi viktig informasjon om klimaet bakover i tiden, s.k. dendroklimatologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner