Bakgrunn og aktiviteter

Terje Solbakk er stipendiat og startet i stillingen i januar 2015. Stipendiatet er knyttet til forskningssentret ARCEx som er støttet av Norsk forskningsråd - www.arcex.no .

Han vil jobbe med seismisk tolkning og modellering, med fokus på strukturelle paleohøyder, spesielt hvor porøsitet fra vitringsprosesser som karst og dypvitring påvirker reservoareregenskapene.

Solbakk avla mastergrad i geologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, i 2006. Fra 2008-14 jobbet han som geolog ved Oljedirektoratet i Stavanger.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Olesen, Odleiv; Bering, Dag; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Fabian, Karl; Fredin, Ola; Gellein, Jomar; Husteli, Berit; Magnus, Christian; Rønning, Jan Steinar; Solbakk, Terje; Tønnesen, Jan Fredrik; Øverland, Jon Arne. (2012) Tropical Weathering In Norway,TWIN Final Report. 2012.
  • Solbakk, Terje; Lauritzen, Stein-Erik. (2006) Landskapsutvikling og speleogenese i Gråtådalen, Beiarn. 2006.