Bakgrunn og aktiviteter

Om Terje Rølvåg

Background. 

Rølvåg  er sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Produktutvikling og Materialer (IPM) og har en dr. ing grad (Ph.D.) innen finite element dynamics of elastic mechanisms (FEDEM). Han har arbeidserfaring fra Sintef Production Engineering, Sintef Materials Technology, Fedem Technology AS og TRAC, sistnevnte i kombinasjon med en professor II stilling ved IPM. Siden 2003 har Rølvåg hatt et fulltidsprofessorat i gruppen for Produktutvikling ved IPM.

Forskningsinteresse.

Rølvågs forskningsinteresse er datateknologi benyttet på ingeniørmessige problemstillinger. Hovedfokus er på modellering og simulering av elektromekaniske produkter basert på elementmetoden og reguleringsteknikk (FEDEM). 

Forskningsinteressen omfatter også 'Lean' produktutvikling der systematisert kunnskap brukes (og gjenbrukes) for å lage et attraktivt produktet med maksimal kundeverdi. Samspillet mellom design, funksjon og produserbarhet er et viktig element av lean produktutvikling

Rølvåg er for tiden ansvarlig for PLM Laben og LPD prosjektet (se http://lpd.pup.no) hvor blant annet forskere ved NTNU/IPM og SINTEF Raufoss fokuserer på nye metoder og verktøy for effektiv kunnskapsbasert produktutvikling (vi kaller det Lean Product Development).

Innovasjon. 

Rølvåg var sentral i utviklingen av programvaren FEDEM og etableringen av selskapet Fedem Technology AS. FEDEM er et elementmetodebasert program for flerfaglig modellering og simulering. Firmaet ble nylig oppkjøpt av SAP, og Rølvåg er nå engasjert av selskapet for å tilpasse proogramvaren til Digital Twins. Rølvåg har også utviklet en rekke nye produkter som Easy Roller II  og har nylig patentert en generisk fleksibel mekanisme. I perioden 2009-2011, implementerte Rølvåg denne mekanismen i ColiCot, en vogge for barn med kolikk og andre søvnproblemer. For tiden jobber Rølvåg med Fedem utvikling, nye patenter og innovativ videobasert undervisning.

Undervisning:

Rølvåg veileder også master studenter innen strukturelle, termiske og reguleringstekniske analyser rettet mot bransjene automotive, offshore, robotics, windmill, defense og aerospace. Dette arbeidet inkluderer bruken av en rekke PLM verktøy som NX, Nastran, Abaqus, FEDEM, Catia og SolidWorks

Vennligst kontakt Rølvåg for mer info om hvordan dere kan initere prosjekt og masteroppgaver innen produktutvikling og virtuell testing. Dere kan ringe (40065114) eller besøke han i Perleporten (rom 246B).

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ulonska, Sören; Welo, Torgeir; Rølvåg, Terje. (2018) LEANIFICATION OF THE ENGINEERING PROCESS FOR CUSTOMIZED ROAD SAFETY PRODUCTS. Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference.
  • Liu, Cong; Hildre, Hans-Petter; Zhang, Houxiang; Rølvåg, Terje. (2015) A Revision of Product Architecture Design for Multi-Modal Products. DS 80-7 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 7: Product Modularisation, Product Architecture, systems Engineering,Product Service Systems, Milan, Italy, 27-30.07.15.