Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Abraham, Jens; Birkeland, Roger; Mathiesen, Terje. (2013) Application of Slow Wave Structures for Miniaturized Satellite Feeding Networks. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.

Rapport/avhandling

  • Olavsbråten, Morten; Cidronali, Alessandro; Donati Guerrieri, S.; Camarchia, Vittorio; Pirola, Marco; Kavlak, C.; Tekin, I.; Gurbuz, Yasar; Aamo, Kjell Olav; Mathiesen, Terje; Ubostad, Marius; Safari, Nima. (2006) Chapter 7: PA Model Simulation Aspects; Final Deliverable Report in Work Package 2.2.E.2 “Amplifier Modelling”. 2006.
  • Olavsbråten, Morten; Meazza, Andrea; Luger, Jochen; Camarchia, Vittorio; Hammer, Mikael; Mathiesen, Terje; Aamo, Kjell Olav. (2005) Chapter 7: Various Other Linearisation Techniques; Final deliverable in Work Package 2.2.E.1 “Linearisation Evaluation Map". 2005.