Bakgrunn og aktiviteter

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Lien, Terje Kristoffer. (2010) Proceedings of the 3rd CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - Responsive, customer demand driven, adaptive assembly. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2616-4.
  • Hildre, Hans-Petter; Lien, Terje K.. (1993) Micro gravity compatible Drive system - rider. Technical note no 1: New technologies. 1993. ISBN 82-595-7448-9. SINTEF Rapport.
  • Hildre, Hans-Petter; Lien, Terje K.. (1993) Micro gravity compatible drive system - rider. Technical note no 2, part 2: New technologies - investigation and recommendations. 1993. ISBN 82-595-7448-9. SINTEF Rapport.
  • Hildre, Hans-Petter; Lien, Terje K.; et al., [Mangler fornavn]. (1993) Micro gravity compatible drive system - rider. Technical note no. 6, part 2: Phase 1 Final report - new technologies for reduction gear and linear transmission. 1993. SINTEF Rapport.
  • Hildre, Hans-Petter; Lien, Terje K.; et al., [Mangler fornavn]. (1993) Micro gravity compatible drive systems - rider. Technical note no.3, part 2: Design updating of the drive and linear transmission system. 1993. ISBN 82-595-8070-5. SINTEF Rapport.
  • Lien, Terje K.. (1993) Mekatronikk. 1993. ISBN 82-7706-023-8. Rapport / Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Nor tekniske høgskole, Universitetet i Trondheim & 93004.
  • Lien, Terje Kristoffer. (1993) Industrirobotteknikk. Tapir Akademisk Forlag. 1993. ISBN 82-519-1134-6.
  • Lien, Terje Kristoffer. (1993) Integrasjon av produkt- og prosessutvikling : en studie av et industrieksempel. 1993. ISBN 82-7706-012-2. Rapport / Institutt for verkstedteknikk, Norges tekniske høgs Universitetet i Trondheim & NTH 93001.
  • Thomessen, Trygve; Lien, Terje K.. (1993) Micro gravity compatible drive system - rider. Technical note no 1, part 4, Extended testing at component level. 1993. ISBN 82-595-8069-1. SINTEF Rapport.