Terje Haugen

Overingeniør Institutt for teknisk kybernetikk
73594357
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D049

Bakgrunn og aktiviteter