Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Eilertsen, Raymond S.; Hansen, Louise; Bargel, Terje Harald; Solberg, Inger-Lise. (2008) Clay slides in the Målselv valley, northern Norway: Characteristics, occurrence, and triggering mechanisms. Geomorphology. vol. 93 (3-4).
 • Knies, Jochen; Vogt, Christoph; Matthiessen, Jens; Nam, Seung-Il; Ottesen, Dag; Rise, L; Bargel, T.; Eilertsen, Raymond. (2007) Re-advance of the fennoscandian ice sheet during Heinrich event 1. Marine Geology. vol. 240.
 • Knies, Jochen; Vogt, Christoph; Matthiessen, Jens; Nam, Seung-Il; Ottesen, Dag; Rise, Leif; Bargel, Terje Harald; Eilertsen, Raymond. (2007) Re-advance of the Fennoscandian Ice Sheet during Heinrich Event 1. Marine Geology.
 • Bargel, Terje; Rokoengen, Kåre; Olsen, Lars. (2005) Glacial geology of Central Norway. NGF abstracts and proceedings.
 • Bargel, T.; Hutha, P.; Johansson, P.; Makinen, K.; Nenonen, K.; Olsen, L.; Rokoengen, Kåre; Svedlund, J.O.; Vaanenan, T.; Wahlroos, J.E.. (1999) Maps of Quaternary Geology in Central Scandinavia, sheet 3: Ice-flow indicators, scale 1:1 000 000 and Quaternary Stratigraphy, scale 1:2 000 000. Geological Surveys of Finland, Norway and Sweden.
 • Bargel, T.; Hutha, P.; Wahlroos, J.E.; Johansson, P.; Lagerback, R.; Makinen, K.; Nenonen, K.; Olsen, L.; Rokoengen, Kåre; Svedlund, J.O.; Vaanenen, T.. (1999) Maps of Quaternary Geology in Central Fennoscandia, sheet 1: Quaternary deposits, scale 1:1 000 000. Geological Surveys of Finland, Norway and Sweden.
 • Bargel, Terje; Huhta, Pekka; Jahansson, Peter; Lagerbäck, Robert; Mäkinen, Kalevi; Nenonen, Keijo; Olsen, Lars; Rokoengen, Kåre; Svedlund, Jan-Olov; Väänänen, T; Wahlroos, J.-E.. (1999) Maps of Quaternary Geology in Central Fennoscandia, sheet 2: Glacial Geomorphology, scale 1:1.000.000. Special publication (Norges geologiske undersøkelse).

Bøker

 • Bargel, Terje Harald. (2005) Spor etter istiden i Oslo og Akershus (med kvartærgeologisk kart i M 1:125.000). 2005. ISBN 82-7385-113-3.
 • Bargel, T.; Boyd, Rognvald; Dahl, Ragnar. (1995) Geologien i Narvik / The Geology of the Narvik District / Die Geologie des Narvik-Gebietes. 1995. ISBN 82-7385-155-9.

Rapport/avhandling

 • Bargel, Terje Harald; Blikra, Lars Harald; Høst, Jan; Sletten, Kari; Stalsberg, Knut. (2008) Skredkartlegging i Norge. 2008. ISBN 9788273851208. Gråsteinen : et geofaglig tidsskrift for alle (12).
 • Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Ahmed, Said Hassan; Dahl, Rolv; Bargel, Terje Harald; Olsen, Lars. (2005) Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms. 2005. ISBN 82-426-1579-9. NINA rapport (49).
 • Bargel, Terje Harald. (2003) Quaternary geological mapping of Central Fennoscandia and Nordland: Deglaciation, deposition, stratigraphy and applications. 2003. ISBN 82-471-5590-7.
 • Hansen, Louise; Bargel, Terje Harald; Tønnesen, Jan Fredrik; Mauring, E.; Blikra, Lars Harald; Solberg, Inger-Lise. (2002) Leirskredkartlegging langs Målselvvassdraget. 2002. Norges geologisk underøkelse Report (2001.040).
 • Bargel, T.; Gellein, J.; Heldal, T.; Ihlen, P.; Klemetsrud, T.; Lindahl, I.; Longva, O.; Olesen, Odleiv; Olsen, L.; Ottesen, R.T.; Ryghaug, P.; Rønning, J.S. (2000) Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nordland. Sluttrapport. 2000.