Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved institutt for marin teknikk. Ansatt i Statens Vegvesen, Fjordkryssingsprosjektet.

Arbeidtittelen er "Current and wave induced flow around a submerged floating tube bridge".

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Egeberg, Tale Fjell; Yoon, Hyunse; Stern, Fredrik; Pettersen, Bjørnar; Bhushan, Shanti. (2014) Vortex shedding from a ship hull by means of tomographic PIV. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 8A: Ocean Engineering.
  • Muthanna, Chittiappa; Visscher, Jan Hendrik; Egeberg, Tale Fjell. (2013) An experimental investigation of scale effects on offshore wind turbine blades. 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 8: Ocean Renewable Energy.