Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som jurist i avdeling for virksomhetsstyring. Juristene i avdeling for virksomhetsstyring bistår på følgende områder:  https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Juridisk+bistand

 

Nye henvendelser skal rettes til juristenes felles epost: juridisk@virksomhet.ntnu.no