Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor. Underviser i 40% stilling i yrkesfagdidaktikk ved PLU. Arbeider i tillegg i 60% stilling som lektor ved Tiller videregående skole. Der underviser jeg på helsefagarbeiderutdanninga.

Tidligere utdanning er sykepleier fra Namdal sykepleierhøyskole i 1978, 1 årig adm og ledelse fra Norges sykepleierhøyskole i Oslo (Nå UiO) i 1981., PPU ved NTNU i 1995, Helsesøsterhøgskole i Trondheim i 1988, Master i lærerprofesjon og yrkesutøvelse ved NTNU i 2013.

Har jobbet som sykepleier, avdelingssykepleier og helsesøster, før jeg i januar 1997 ble ansatt som lærer ved Tiller vgs. i Trondheim. Har jobbet der siden, men er kjøpt fri i en del av stillingen min for å jobbe ved PLU fra og med høsten 2013. Underviser i yrkesdidaktikk med FPPU-studentene.