Bakgrunn og aktiviteter

Sverre Vegard Pettersen er overingeniør ved Institutt for elektroniske systemer.

Arbeidsområder

  • HMS koordinator
  • Strålevernskoordinator
  • Stoffkartotekkoordinator
  • Forefallende laboratoriearbeid

Utdanning

  • Sivilingeniør fra institutt for fysikk, NTNU
  • Doktoringeniør fra institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

Tidligere stillinger

  • Utviklingsingeniør i Integrated optoelectronics AS
  • Midlertidig forskerstilling ved institutt for fysikk, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pettersen, Sverre V; Grepstad, Jostein. (2007) Investigation of Contact Metallizations for GaN Devices; Fabrication and measurement of a GaN SAW Resonator. 2007.